Polityka prywatności

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowychw rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Ewa Siwy, prowadząca działałnośc gospodarczą Ogrody Ewy Ewa Siwy z siedzibą w Poznaniu, ul. Katowicka 93c/5, 61-131, NIP: NIP: 852 240 52 72

Możesz skontaktować się ze mną pisząc na adres: ewa.siwy@ogrodyewy.eu

Serwisy, których dotyczy Polityka prywatności
www.ogrodyewy.eu, www.ogrodnaobcasach.pl, www.ewasiwy.pl, www.matkapolkapatolka.pl, https://matka-polka-patolka.shoplo.com/

W jakim celu zbieram Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są w celu i przez czas niezbędny do:
1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Ciebie przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, zapytanie telefoniczne, itp;
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego;
2. Przedstawienia oferty i podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy (np. prowadzenia korespondencji w związku z pytaniem o produkt, ustalaniem warunków współpracy), a następnie przez czas i w celu realizacji umowy/zamówienia, a w przypadku podania danych dodatkowych – w oparciu o Twoją zgodę, do czasu jej cofnięcia lub ustania celu biznesowego.
3. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawiania i przechowywanie faktur)
Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu,
4. Dochodzenia i obrony przed roszczeniami (w tym zwroty i odstąpienia od umowy)
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń.
5. Wysyłki newslettera, poczty, smsów lub innych treści marketingowych zawierających m.in. informacje o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.
Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora.
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Do celów komunikacji handlowej, potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.
Ponadto,
6. W przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, Twoje dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram), komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora
Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną w sposób wskazany w punkcie 1.
Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

Komu przekazuję Twoje dane?

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym

1. Biuro rachunkowe KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO LAURUS, SP.Z O.O., BERWIŃSKIEGO 11, 62-040 PUSZCZYKOWO, NIP: 7831665970 – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,
2. Fakturownia Sp. z o.o., ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z programu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osób, dla których wystawiana jest faktura
3. Shoplo Sp. z o.o. Warszawa ul. Zygmunta Słomińskiego 7/777 – w celu umożliwienia złożenia zamówienia w sklepie Matka Polka Patolka
4.MailerLite UAB, Paupio g.28, Vilnius 11341, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,

Jakie prawa Ci przysługują?

1. Prawo do dostępu do danych osobowych
2. Prawo do sprostowania danych osobowych;
3. Prawo do usunięcia danych osobowych;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6. Prawo do przenoszenia danych osobowych
7. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś

Wysyłka newslettera (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) wymaga Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć wysyłając prośbę w tym zakresie.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie Polityki prywatności
W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO

Polityka plików cookies

Niektóre obszary serwisów należących do Ogrody Ewy Ewa Siwy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Stron:

1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
2. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
W ramach Google Analytics zbierane są dane dotyczące odwiedzin strony, demograficzne oraz dane o zainteresowaniach.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach działań na serwisach Administratora zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Google+.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.